Organizačné pokyny

1. DÁTUM A MIESTO KONANIA
Štvrtok 29.9. – sobota 1.10. 2016
Adresa: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava, Odbojárov 9, Bratislava
Zimný štadión sa nachádza na ulici Odbojárov a Trnavskej ceste v Bratislave.

2. AKREDITÁCIE PRE NOVINÁROV sa budú vydávať priamo na štadióne počas športového podujatia, respektíve pred začiatkom súťaže.

3. OTVORENIE brán štadióna pre verejnosť je 30 minút pred začiatkom oficiálneho programu.

4. PROGRAM MEMORIÁLU:
Program tvorí prílohu organizačných pokynov. Oficiálny program online:

5. VSTUP na štadión bude výsuvným schodiskom oproti univerzite, zo strany Námestia pri  zimnom štadióne.

6. INFORMÁCIE PRE VOZÍČKAROV – vstup bude podľa požiadaviek individuálne organizovať príslušná SBS služba.

7. ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV
Je prísne zakázané vnášať do priestorov štadióna sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, profesionálne kamery a fotoaparáty (povolené sú len kompaktné fotoaparáty a telefóny), resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu. Organizátor si vyhradzuje právo na kontrolu návštevníkov podujatia a podľa uváženia a odporučenia bezpečnostnej služby zakázať vnesenie niektorých predmetov na štadión.

8. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Celý areál štadióna je počas trvania Memoriálu Ondreja Nepelu prísne strážený súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na štadión prípadne vyviesť z areálu štadióna osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov. Návštevníci sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby, organizátorov podujatia a príslušníkov Policajného zboru SR.
Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

9. PRVÁ POMOC
Stanovisko prvej pomoci sa nachádza priamo v priestoroch štadióna.

10. FOTO & VIDEO
Je možné používať mobilné telefóny a kompaktné digitálne fotoaparáty. Profesionálne fotoaparáty (s výmennými objektívmi), zrkadlovky a videokamery môžu používať len akreditovaní fotografi a tv štáby.